Hình thức thanh toán

Quy định về Hình Thức Thanh toán


- Thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi được giao hàng.
- Trong các trường hợp giao thiếu hàng, oto68.com có trách nhiệm giao hàng bổ sung. Quý khách hàng vui lòng thanh toán lần 1 theo thực tế số lượng hàng đã giao, sau đó khi hàng hóa giao bổ sung mang đến quý khách vui lòng thanh toán lần 2 bằng giá trị của các hàng hóa giao bổ sung.